V Bělkovicích-Lašťanech bezpečněji


Právě v těchto dnech vrcholí výstavba dvou nových chodníků v Bělkovicích-Lašťanech.

Jedná se o úseky podél silnic třetí třídy, a to při výjezdu z obce směrem na Dolany a také v Lašťanech od kapličky u Lip směrem k silnici I/46 (směr Šternberk). V obou případech vyrůstají bezbariérové chodníky v místech, kde se před samotnou realizací chodníky nenacházely. Oba chodníky tak umožní bezpečné odklonění chodců od poměrně frekventovaných silničních tahů a také  bezbariérový přístup k veřejné dopravě.

V rámci strategie CLLD MAS Šternbersko se jedná o druhý realizovaný investiční projekt. „Jsem rád, že MAS Šternbersko díky spolupráci s obcí mohla přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců v Bělkovicích-Lašťanech. Termínově se navíc práce podařily zkoordinovat s realizací průtahu obcí, což vidím jako další bonus celé akce“ uvádí vedoucí manažer SCLLD MAS Šternbersko Mgr. Ondřej Večeř.