Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019


MŠMT projednalo a dne 11. září 2018 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019 (dále jen Programy), jejichž součástí jsou i priority na rok 2019. 

Podpora pomocí Programů bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO pracujících s dětmi a mládeží.

Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete zde: 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace - výzva pro rok 2019

Žádosti o dotaci pro rok 2019 v programech č. 1, 2, 3 a 4 vkládají NNO prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. Ten bude otevřen pro podávání žádostí včetně předepsaných příloh v polovině září 2019. Následně žadatel o dotaci doručí žádost v listinné podobě, včetně předepsaných příloh na adresu MŠMT.

Celá zpráva ZDE.