V Tovéři o prázdninách vyrostla nová školka


S potěšením informujeme, že na začátku září proběhla kolaudace prvního projektu hrazeného z SCLLD MAS Šternbersko.

Projekt "Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tovéř" řešil otázku navýšení kapacity MŠ Tovéř a byl  jednou z prvních projektových žádostí ve výzvách Místní akční skupiny Šternbersko z programu IROP. Výstavbou 2. patra vznikl prostor pro prostornou hernu, která  vzhledem ke svým rozměrům najde široké uplatnění, a která se  v původních prostorách přízemí  musela dělit o prostor na spaní  a výdej stravy.  Zároveň  s nástavbou 2. patra se zmodernizoval prostor přízemí, které nyní splňuje veškeré parametry z hlediska nároků na provoz předškolního zařízení. Bezbariérový přístup umožní také umístění  handicapovaných dětí v tomto zařízení. Součástí dotace bylo i vybavení školky nábytkem či moderními technologiemi.

Cílem bylo především zkvalitnění zázemí bývalé školky, navýšení kapacity z 25 na 32 dětí a umožnění pobytu dětem, které mají tělesný handicap. Celková výše dotace na tento projekt činila 2 850  000 Kč.