Nové aktivity OPŽP


S radostí oznamujeme, že dne 11. 9. 2018 bylo Ministerstvem životního prostředí ČR schváleno přiřazení několika opatření zaměřených na životní prostředí do strategie CLLD MAS Šternbersko. Žadatelé z území MAS tak budou moci realizovat své projekty zaměřené například na protierozní opatření, ekologickou stabilitu a sídelní zeleň. Celkově MAS Šternbersko na tuto oblast získala rovných 10 mil. Kč.

 

Pro více informací se neváhejte obrátit na vedoucího manažera strategie CLLD Mgr. Ondřeje Večeře na tel. +420 777 977 070 nebo na e-mail vecer@mas-sternbersko.cz.