MAS seznámila zájemce s výzvou na prorodinná opatření


Dne 23.8.2018 se v kanceláři MAS Šternbersko uskutečnil seminář pro žadatele v rámci výzvy OPZ - Prorodinná opatření 2. Zájemci  tak měli možnost diskutovat své projekty a seznámit se s hlavními podporovanými aktivitami výzvy. Příjem žádostí o podporu bude ukončen dne 7.9.2018. Text výzvy naleznete zde: http://mas-sternbersko.cz/cz/144/op-zamestnanost

Pro více informací prosím kontaktujte pracovníky MAS Šternbersko: 

Mgr. Ondřej Večeř 
vedoucí zaměstnanec strategie CLLD MAS Šternbersko
e-mail: vecer@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 777 977 070
 
Mgr. Kateřina Černá
projektová manažerka strategie CLLD MAS Šternbersko
(animační pracovnice OP VVV) 
e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 604 460 490