Komunitně vedený místní rozvoj a jeho návaznost na jiné integrované nástroje


Ve čtvrtek dne 23. října 2014 od 9:00 hod. se v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a, Olomouc, uskuteční školení na téma "Komunitně vedený místní rozvoj a jeho návaznost na jiné integrované nástroje". Školení pro členskou základnu a další partnery pořádá Národní síť Místních akčních skupin České republiky ve spolupráci s Olomouckým krajem.