Úspěch Šternberských listů v soutěži o nejlepší obecní zpravodaj


V soutěži „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“ se Šternberské listy umístily ve své kategorii na celkovém 2. místě. Děkujeme a gratulujeme naší skvělé redaktorce paní Kateřině Kuncové Kapkové.

Do sedmého ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“, kterou vyhlásily  KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. a Sdružení místních samospráv ČR u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ na Velehradě, přihlásily obce a města z celé ČR 296 zpravodajů. Porota popáté vybírala také nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, kterých obdržela celkem 27, a také nejlepší rubriku či nejlépe zpracované téma.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedali zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bylo zhodnotit došlé zpravodaje, nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem zpravodaje. Předsedou poroty byl Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci.  

Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo ve středu 4. 7. 2018 v 17.30 hodin na Obecním úřadě na Velehradě.

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:
1. Kralupský zpravodaj
2. Šternberské listy
3. Frenštátský zpravodaj
 
Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1. Bořetické listy
2. Psárský zpravodaj
3. Magazín ze života obce Hvozdná
 
Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin
Zpravodaj Podlipansko (vydává MAS Podlipansko) 
 
Vítěz kategorie nejlepší rubrika téma
Slovník ponaszymu, který zveřejňovaly Hrádecké noviny