Propagace SCLLD: Senioři baví sebe i ostatní


Série akcí pořádaných Klubem aktivních seniorů z Domašova u Šternberka podpořila MAS Šternbersko příspěvkem na propagaci SCLLD.

V jarních měsících senioři uspořádali Posezení u příležitosti MDŽ, během kterého si připoměli historii tohoto svátku. V dobnu se připojili k celostátní akci Ukliďme česko a spolu s dalšími obyvateli obce se pustili do úklidu Domašova. Svým přičinění přispěli i k akci Pohádková ves, která se konala v obci Domašov u Šternberka 26. 5. 2018, kde zajistli tři stanoviště a podíleli se na zabezpečení celé akce. Kvůli zákazu vstupu do místních lesů je poslední původně plánovaná akce - Výsadba sazenic v místním lese - přesunuta až do podzimního období.