Propagace SCLLD: Kácení máje a vaření kotlíkového guláše v Huzové


Dne 26. 5. 2018 se uskutečnilo tradiční kácení máje s vařením kotlíkového guláše a zábavným dětským odpolednem v Huzové. Program se sestával ze zahájení a odstatrtování soutěže od 13:30hod. Celé odpoledne se neslo v duchu soutěží a zábavy pro děti i dospělé a byla předvedena ukázka techniky sboru SDH Huzová, kteří byly organizátory celé akce. 

Akcí se podařilo zviditelnit význam SDH pro společnost a zachování tradic na vesnici. Úspěšný průběh zábavného odpoledne byl dán zejména osobním nasazením členů SDH Huzová a také díky finanční podpoře MAS Šternbersko na propagaci akce.