Místní akční skupina Šternbersko vybrala prvních 25 projektů z Programu rozvoje venkova


MAS Šternbersko o.p.s. zveřejnila výsledky 1. výzvy Programu rozvoje venkova, která byla vyhlášena na přelomu ledna a února 2018.

V rámci této výzvy MAS vyhlásila 2 oblasti podpory zaměřené na investice pro zemědělce a rozvoj drobného podnikání.

MAS vybrala k podpoře 25 z celkově 31 přijatých žádostí o dotaci, které si mezi sebou přerozdělí více než 12 milionů korun. Projekty vytvoří minimálně 6 pracovních míst. Přehled podpořených žadatelů najdete zde: http://www.mas-sternbersko.cz/cz/140/program-rozvoje-venkova

Zemědělskou techniku si pořídí celkem 11 zemědělců. Ti díky 50-70 % dotaci budou moci zakoupit širokou škálu zemědělské techniky, kterou potřebují při své každodenní práci. Mezi zemědělci byl přitom zaznamenán převis zájemců. Vypsaná alokace tak umožnila uspokojit pouze 11 z celkových 16 žadatelů. Neúspěšným žadatelům však bude určena 2. výzva PRV, která bude vyhlášena na začátku roku 2019. V případě malých podnikatelů bylo vybráno k podpoře celkem 14 projektů. Téměř 6 milionů korun tak poputuje mezi celou řadu zajímavých projektů živnostníků a malých firem na rozvoj jejich podnikání.

Všechny vybrané žádosti o dotaci prošly administrativní kontrolou kanceláře MAS, věcným hodnocením Výběrovou komisí MAS a byly schváleny Programovým výborem MAS. Nyní přecházejí administrací na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), který provede závěrečné ověření způsobilosti žádostí před schválením.