Členové MAS Šternbersko se sešli na valné hromadě


Ve čtvrtek 2. října 2014 od 15.00 hodin se v zasedacím sále Farního úřadu ve Šternberku konalo jednání valné hromady MAS Šternbersko. Na programu bylo přijetí nových členů, zpráva o činnosti za uplynulé období a schválení Integrované strategie CLLD MAS Šternbersko na roky 2014 – 2020. Valné hromady se zúčastnilo 32 členů MAS.

Ke stažení zápis z valné hromady, fotodokumentace.