Publikace komunitně vedený místní rozvoj v ČR


Kolektiv autorů z Ministerstva pro místní rozvoj připravil ve spolupráci s místními akčními skupinami publikaci informující o využití nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v České republice.
Publikace je určena širšímu okruhu čtenářů, které seznámí se základními principy fungování CLLD, financováním tohoto nástroje a místními akčními skupinami, jež jsou jeho nositeli. Věříme, že publikace přispěje k šíření povědomí o CLLD, který je užitečným nástrojem rozvoje (nejen) venkovských oblastí.
 
​Ke stažení ZDE.