Správní rada schválila k financování žádosti o propagaci MAS Šternbersko.


​Správní rada na svém zasedání dne 28.2 2018 schválila k financování žádosti o propagaci MAS Šternbersko.

Schválené žádosti k propagaci SCLLD MAS Šternbersko o.p.s. v roce 2018​ naleznete v následující tabulce.