Jednání valné hromady MAS Šternbersko


Ve čtvrtek 2. října od 15.00 hodin se v zasedacím sále Farního úřadu ve Šternberku (Farní 3, I. patro – přístup ze dvora od areálu bývalého augustiánského kláštera) koná valná hromada MAS Šternbersko.
Na programu bude přijetí nových členů, informace o činnosti MAS od poslední valné hromady a schválení Integrované strategie CLLD území MAS Šternbersko na roky 2014 – 2020. (Návrh strategie je zveřejněn k připomínkování na našich webových stránkách.)
S ohledem na potřebu usnášeníschopnosti si Vás dovolujeme požádat o účast. Protože se jedná o poslední valnou hromadu před komunálními volbami, tedy ve složení stávajících zástupců samosprávy obcí, dovolujeme si Vás také pozvat na malé občerstvení po valné hromadě.

Pozvánka ZDE.