Žadatelé se seznámili s výzvami IROP


V minulém týdnu realizovala MAS Šternbersko dva semináře pro žadatele k aktuálně vypsaným výzvám IROP. Hojná účast z řad možných žadatelů provázela jak seminář k budování infrastruktury základních škol, tak zejména seminář k výzvě zaměřené na bezpečnost v dopravě.

Příjem žádostí v obou výzvách bude ukončen dne 16.3.2018. Více informací k oběma výzvám naleznete zde.

Fotografie ze seminářů: