Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích


Dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí Správní rady MAS byl dnes (tj. 1. 2. 2018) zahájen sběr žádostí zájemců o propagaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Šternbersko prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí. Sběr žádostí bude ukončen v pátek 23. února 2018 ve 12.00 hodin. Správní rada MAS následně posoudí a vybere ty žádosti, na kterých bude Strategii CLLD MAS možné nejlépe propagovat.


Upozorňujeme, že podpořeny mohou být pouze akce konané v období od 1. 3. 2018 do 31.12.2018 v území MAS Šternbersko a každý žadatel může v jednom roce podat maximálně jednu žádost!

 

Bližší informace k pravidlům pro propagaci a potřebné formuláře naleznete na našich stránkách zde: http://mas-sternbersko.cz/cz/148/propagace-strategie-clld-2018

Kontaktní osobou pro podání žádostí je Mgr. Kateřina Černá, manažerka SCLLD, e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz, tel. 604 460 490.