Novinky z MŠMT


Dovolujeme si informovat o nově zveřejněných zprávách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  1. MŠMT vydalo obnovená doporučení k řešení záškoláctví, vandalismu a kyberšikany. V těchto oblastech byly aktualizovány přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Více informací získáte na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-nova-doporuceni-jak-resit-vandalismus 
  2. MŠMT podpoří sportování žáků ve školních družinách. Navazuje tak na dvouleté ověřování projektu Hodina pohybu navíc, kdy děti sportovaly ve školních družinách pod dohledem zkušených trenérů. Více zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-sportovani-zaku-v-druzinach 
  3. Ve Sbírce zákonů byla publikována druhá novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Více zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-zverejnilo-novelu-vylasky-c-27-2016 
  4. MŠMT schválilo na rok 2018 tři dotační programy ve sportu na podporu státní sportovní reprezentace, talentovaných dětí a mládeže a celostátní program na podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Více informací získáte na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-schvalilo-tri-dotacni-programy-ve-sportu-na-rok-2018

​Více aktualit a další informace naleznete na oficiálních stránkách MŠMT ZDE.