Aktuální harmonogram výzev ITI na rok 2017 a 2018


Na stránkách MAS zveřejňujeme aktuální ​Harmonogram výzev strategie ITI OA na rok 2017 a předběžný harmonogram výzev na 1. pololetí roku 2018.

Pro podrobnější informace o aktuálních dotačních programech neváhejte kontaktovat pracovníky kanceláře MAS.