Prostřednictvím MAS Šternbersko bude možné čerpat finanční prostředky na rozvoj malých a středních podniků


Prostřednictvím MAS Šternbersko bude možné čerpat finanční prostředky na rozvoj malých a středních podniků.

 

Cílem připravované výzvy na podporu nezemědělských činností bude podpora menších podniků působících na území MAS Šternbersko (viz http://www.mas-sternbersko.cz/cz/110/uzemi). Podporovány budou vybrané ekonomické činnosti.

Jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností, stejně jako informační a komunikační činnosti a opravy počítačů. Sportovní, zábavní a rekreační činnosti stejně jako stravování a pohostinství bude podporováno ve vazbě na venkovskou turistiku. Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti. Typovým výdajem, například v oblasti textilu nákup šicího stroje, v oblasti zpracování kovů pořízení obráběčky, brusky, v oblasti pohostinství a ubytování nákup vybavení kavárny či dostavba penzionu apod.

 

Výzva bude vyhlášena na začátku roku 2018. Pro více informací mohou podnikatelé kontaktovat vedoucího manažera pro realizaci SCLLD MAS Šternbersko, Mgr. Ondřeje Večeře, vecer@mas-sternbersko.cz. Více informací o instituci získáte na webových stránkách http://www.mas-sternbersko.cz/.