Příležitost pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci


Integrované teritoriální investice přináší nové příležitosti pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci! 

Začínají se rozbíhat výzvy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro ITI Olomouckou aglomeraci. Přichází tedy příležitost pro podnikatelský sektor, v rámci OP PIK je na podporu integrovaných projektů vyčleněno 1,2 miliardy korun. 

Základní informace o OP PIK pro ITI Olomoucké aglomerace a plánovaný harmonogram výzev naleznete v přiloženém letáčku zde.

​Více informací na www.olomoucka-aglomerace.eu.