Dotace školám a školkám na budování přírodních zahrad


Dotace školám a školkám na budování přírodních zahrad

Od začátku září mohou školy a školky žádat o dotace na přírodní zahrady. Ve výzvě čerpající prostředky z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol se rozdělí celkem 50 milionů korun. Žádosti je možné podávat až do 31. ledna 2018. Školy a další organizace mohou obdržet dotaci minimálně 50 tisíc a maximálně půl milionu korun, nejvýše až 85 % celkových způsobilých výdajů. Dotované projekty musí být zrealizovány do 31. srpna 2020.

Sběr žádostí: 5.9.2017 až 31.1.2018

Realizace projektů nejpozději do 31.8.2012

Minimální výše dotace na jeden projekt: 50.000,-Kč

Maximální výše dotace na jeden projekt: 500.000,-Kč

Výše podpory na jeden projekt: Až 85 %

Alokace programu: 50 mil. Kč

Podporované aktivity:
1. Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.
2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
3. Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
 

Více informací k výzvě naleznete ZDE.

Přímý odkaz na dokumenty k výzvě:  https://www.sfzp.cz/sekce/893/k-vyzve-16-2017/.