STRATEGIE CLLD MAS ŠTERNBERSKO JE SCHVÁLENA


S radostí oznamujeme, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Šternbersko byla dne 28. 7. 2017 schválena. Děkujeme všem těm, kteří k tvorbě a schválení Strategie přispěli. Schválení strategie ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva práce a sociálních věcí znamená, že v příštích letech budeme podpořenou místní akční skupinou a orgány MAS budou moci rozdělit dotace do našeho... regionu přesahující částku 70 mil. Kč.

Již nyní začíná kancelář MAS připravovat výzvy pro žadatele, které budou vyhlášeny na konci roku 2017. Finanční prostředky budou určeny především na podporu zaměstnanosti a prorodinných opatření, malého a středního podnikání, obce pak využijí zejména dotace na bezpečnost v dopravě a infrastrukturu mateřských a základních škol. Pro podrobné informace se na nás prosím neváhejte obracet.