Obec Dětřichov nad Bystřicí vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitele/ky ZŠ a MŠ Dětřichov nad Bystřicí


Starosta obce Dětřichov nad Bystřicí vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované obcí Dětřichov nad Bystřicí:
 
Základní škola a Mateřská škola Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál, příspěvková organizace
 
Přihláška, životopis, čestné prohlášení, koncepce rozvoje školy a souhlas se zpracováním osobních údajů musí být vlastnoručně podepsány.

Místo, adresa a způsob doručení přihlášky:
  • osobně na podatelně obecního úřadu Dětřichov nad Bystřicí, Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 do 02. 08. 2019;
  • doporučeně poštou s datem odeslání nejpozději 02. 08. 2019 na adresu: Dětřichov nad Bystřicí, Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03, obálku označte „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ“
​Více ZDE.