Velký zájem o výzvy MAS Šternbersko zaměřené na sociální oblast

24. 6. 2019

Do pátku 21.6.2019 měli zájemci možnost podávat projekty do dvou výzev MAS Šternbersko zaměřených na podporu sociálního začleňování a rozvoj/založení sociálního podnikání. Do výzvy MAS Šternbersko  - OPZ – Sociální začleňování byly předloženy čtyři projekty s celkovými náklady převyšujícími 8 mil. Kč. Do výzvy MAS Šternbersko  - OPZ – Sociální podnikání 2 pak byly předloženy 2 projekty v celkové hodnotě přesahující 5 mil. Kč.   U všech projektů nyní začíná proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, následně budou projekty projednány Výb...

Více

Základní škola v Moravském Berouně slaví 120 let

21. 6. 2019

V pátek 21. 6. 2019 vyvrcholily oslavy spojené se 120. výročím otevření školy v Moravském Berouně. Mezi gratulanty nechyběla ani MAS Šternbersko, která se školou spolupracuje především v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II (tzv. MAP II.). MAS Šternbersko ústy ředitele Ondřeje Večeře poděkovala zejména paní ředitelce Mgr. Sylvě Nerudové, která je v projektu MAP II. velmi aktivní. Kromě toho, že je členkou Řídícího výboru projektu, je také vedoucí pracovní skupiny věnující se tematice rovných příležitostí v území. Její činnost v&...

Více

MAS Šternbersko vyhlašuje výzvu PRV na podporu zemědělců a investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

20. 6. 2019

S velkou radostí si dovolujeme oznámit, že po několikaměsíčním úsilí konečně vyhlašujeme dlouho očekávanou 3. výzvu z Programu rozvoje venkova se zaměřením na dvě hlavní oblasti (Fiche). První Fiche Investice do zemědělských podniků má alokaci 4 mil. Kč, druhá Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – podnikání, agroturistika pak celkem 2 mil. Kč. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. Výzva bude vyhlášena dne 20.6.2019 a sběr žádostí bude probíhat do 22.7.2019. Semináře pro žadatele z řad zemědělských i nezemědělských podnikatelů se uskute...

Více

Veřejné projednání regenerace sídliště Jívavská ve Šternberku

19. 6. 2019

Velký zájem z řad občanů provázelo veřejné projednání regenerace sídliště Jívavská dne 17.6.2019 v Informačním centru Šternberk. Setkání za účasti představitelů města a zpracovatele projektu provázela živá diskuse. Na setkání byly představeny výsledky dotazníkového šetření, které se mezi obyvateli sídliště uskutečnilo na přelomu dubna a května. Shrnutí výsledků zveřejňujeme pod touto zprávou. Občané mohou rovněž zasílat své podněty související s plánovanými úpravami kontaktní osobě, kterou je vedoucí odboru investic a veřejných zakázek Ing. Miroslava Šestáková, kontakt uv...

Více