Obec Dětřichov nad Bystřicí vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitele/ky ZŠ a MŠ Dětřichov nad Bystřicí

11. 7. 2019

Starosta obce Dětřichov nad Bystřicí vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované obcí Dětřichov nad Bystřicí:   Základní škola a Mateřská škola Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál, příspěvková organizace   Přihláška, životopis, čestné prohlášení, koncepce rozvoje školy a souhlas se zpracováním osobních údajů musí být vlastnoručně podepsány. Místo, adresa a způsob doručení přihlášky: osobně na podatelně obecního úřadu Dětřichov nad Bystřicí, Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 do 02. 08. 2019; ...

Více

Pozvánka na semináře k výzvám MAS Šternbersko zaměřeným na zlepšování životního prostředí

9. 7. 2019

MAS Šternbersko zve všechny zájemce a žadatele o podporu ve výzvách zaměřených na zlepšování životního prostředí na semináře, které se uskuteční dne 23.7.2019. Jako první se ve 14:00 hodin uskuteční seminář pro žadatele ve Výzvě MAS Šternbersko –OPŽP –Realizace sídelní zeleně (pozvánku naleznete ZDE). Od 15:00 hodin pak bude probíhat seminář k Výzvě MAS Šternbersko – OPŽP –Realizace ÚSES a protierozní opatření (pozvánku naleznete ZDE).

Více

Hlasujte pro Informační centrum Šternberk v anketě „Oblíbené turistické informační centrum roku 2019“

8. 7. 2019

Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku pořádá již 10. ročník ankety „Oblíbené turistické informační centrum roku 2019". Pokud se vám naše informační centrum ve Šternberku líbí, hlasujte pro nás v soutěži o nejlepší IC v následujícím odkazu: https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum/525/tic-sternberk-horni-nam Hlasovat je možné až do 31. 8. 2019.

Více

Velký zájem o výzvy MAS Šternbersko zaměřené na sociální oblast

24. 6. 2019

Do pátku 21.6.2019 měli zájemci možnost podávat projekty do dvou výzev MAS Šternbersko zaměřených na podporu sociálního začleňování a rozvoj/založení sociálního podnikání. Do výzvy MAS Šternbersko  - OPZ – Sociální začleňování byly předloženy čtyři projekty s celkovými náklady převyšujícími 8 mil. Kč. Do výzvy MAS Šternbersko  - OPZ – Sociální podnikání 2 pak byly předloženy 2 projekty v celkové hodnotě přesahující 5 mil. Kč. U všech projektů nyní začíná proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, následně budou projekty projednány Výběrovou kom...

Více