Mgr. Kateřina Černá
hlavní manažerka projektu
e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 604 460 490

 
Mgr. Lenka Rotterová
koordinátorka spolupráce
mob.: +420 728 696 278
 
David Berka
administrátor
mob.: +420 725 514 744
 
Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D.
administrátor
mob.: +420 723 276 123