Ing. Veronika Machowská, MBA
hlavní manažerka projektu
e-mail: machowska@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 725 408 400
 
Mgr. Ondřej Večeř 
hlavní manažer projektu
e-mail: vecer@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 777 977 070
 
Mgr. Lenka Rotterová
koordinátorka neformálního vzdělávání
mob.: +420 728 696 278
 
Ing. Jana Lukešová
projektová manažerka
administrátorka projektu
mob.: +420 774 401 559