Aktivity, které již proběhly:

     
13. 2. 2020
Vzdělávací program Vesmír (Mobilní planetárium) (Základní škola a mateřská škola Žerotín, p.o.)
Akce podporuje polytechnické vzdělávání, rozvoj spolupráce ZŠ a MŠ a organizací neformálního vzdělávání prostřednictvím síťování relevantní aktérů ve vzdělávání, výměny zkušeností mezi pedagogickými pracovníky MNO a dalšími odborníky. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
25. 1. 2020
Dětský karneval (Základní škola a mateřská škola Daskabát, p.o.)
Cílem akce je podpora osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí a žáků do venkovských škol, dále pak společné zážitky dětí a jejich rodičů, upevňování vztahů mezi kamarády, ale i rodinných vztahů a výjimečný zážitek spojený s emocemi z nevšedního strašidelného dne. Dále bude prohloubena podpora spolupráce školy se zřizovatelem. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička