18. 3. 2020
ZRUŠENO Seminář s podtitulem Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (lektoři PM Educa)
Vývoj imunity dítěte předškolního věku. Proč jsou děti v mateřské škole častěji nemocné, zvláště v prvním roce docházky do mateřské školy?
- Základní obecné hygienické postupy, které musí mateřská škola provést v případě výskytu infekčního nebo parazitárního onemocnění.
- Konkrétní onemocnění.
- Zákonné možnosti odmítnutí převzetí evidentně akutně nemocného dítěte do mateřské školy a vhodné způsoby oznamování výskytu infekčních a parazitárních onemocnění v mateřské škole. Více ZDE.
MAS Bystřička
20. 3. 2020
ZRUŠENO Setkání pracovních skupin projektu MAP II.
seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II. a jeho aktivitami
- SWOT analýza a aktualizované priority strategického rámce
- vybavenost MŠ a ZŠ na Šternbersku a Olomoucku informačními technologiemi
- možnosti využití ICT ve výuce – příklady dobré praxe
- administrativa: předání potvrzení o zdanitelných příjmech DPP za rok 2019, podpis výkazů práce
- diskuse a zodpovídání dotazů. Více ZDE.
MAS Šternbersko
25. 3. 2020
ZRUŠENO Seminář s podtitulem Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (lektoři PM Educa)
Vývoj imunity dítěte předškolního věku. Proč jsou děti v mateřské škole častěji nemocné, zvláště v prvním roce docházky do mateřské školy?
- Základní obecné hygienické postupy, které musí mateřská škola provést v případě výskytu infekčního nebo parazitárního onemocnění.
- Konkrétní onemocnění.
- Zákonné možnosti odmítnutí převzetí evidentně akutně nemocného dítěte do mateřské školy a vhodné způsoby oznamování výskytu infekčních a parazitárních onemocnění v mateřské škole. Více ZDE.
MAS Šternbersko

Aktivity, které již proběhly:

3. 3. 2020
Seminář s podtitulem Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu (lektoři Sdružení D)
Témata a aktivity, kterým se kurz více věnuje:
- Co ovlivňuje pozitivní třídní klima
- Fáze vývoje skupiny a třídního kolektivu
- Základní sociometrické role ve třídě – psychodynamický model
- Respektující chování
- Aktivní naslouchání + nácvik
- Nenásilná komunikace + nácvik
- Pravidla práce se třídou
- Třídnické hodiny jako pomoc při práci s dětmi
- Hry, cvičení a sociogramy na stmelení třídy a spolupráci jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žákem a pedagogem.
Kurz je věnován práci se třídou, což je jeden ze základních principů primární prevence, který může pedagog ovlivňovat. Je veden převážně prakticky a vyžaduje aktivní účast všech přítomných. Součástí je metodický materiál včetně cvičení a her. Více ZDE.

MAS Bystřička

2. 3. 2020
Seminář s podtitulem Krizová intervence: Specifika práce policejního psychologa aneb škola a tragická událost (lektorka kpt. PhDr. Mgr. Martina Velikovská)
- specifika psychologické práce v podmínkách Policie České republiky,
- policejní systém krizové intervence pro oběti trestných činů a oběti mimořádných událostí,
- škola a krizové události, úvod do jejich viktimologických aspektů,
- spolupráce policejního psychologa se školami,
- příklady z praxe.
Akce je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol, zástupcům jejich zřizovatelů apod. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
28. 2. 2020
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka - kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)
Obsahem setkání bude bližší seznámení s principy vybraných programů.
KRYŠTOFE, NEBLBNI! –  cíl programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – cíl programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – cíl programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE.  Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
27. 2. 2020
Seminář s podtitulem Zkušenosti s matematikou prof. Hejného ve ScioŠkole (lektor Mgr. Michal Vodička)
Obsah semináře:
- představení systému organizace matematiky ve škole
- osobní zkušenosti s prací s ročníky 5 - 9
- zkušenosti kolegů s prací s ročníky 1 - 4
- zkušenosti s prací s věkově smíšenými skupinami dětí: 5+6, 4+5, 6-8, 6+7, 8+9
- praktické ukázky vybraných prostředí, které vás provedou matematikou prof. Hejného od 1. do 9. třídy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
14. 2. 2020
Seminář s podtitulem Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu (lektoři Sdružení D)
Témata a aktivity, kterým se kurz více věnuje:
- Co ovlivňuje pozitivní třídní klima
- Fáze vývoje skupiny a třídního kolektivu
- Základní sociometrické role ve třídě – psychodynamický model
- Respektující chování
- Aktivní naslouchání + nácvik
- Nenásilná komunikace + nácvik
- Pravidla práce se třídou
- Třídnické hodiny jako pomoc při práci s dětmi
- Hry, cvičení a sociogramy na stmelení třídy a spolupráci jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žákem a pedagogem.
Kurz je věnován práci se třídou, což je jeden ze základních principů primární prevence, který může pedagog ovlivňovat. Je veden převážně prakticky a vyžaduje aktivní účast všech přítomných. Součástí je metodický materiál včetně cvičení a her. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
22. 1. 2020
Workshop Příběh pana Tydýta – kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)
Obsahem setkání je seznámení se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Workshop Příběh pana Tydýta je interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření programu: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
16. 1. 2020
Seminář s podtitulem Zkušenosti s matematikou prof. Hejného ve ScioŠkole (lektor Mgr. Michal Vodička)
Obsah semináře:
- představení systému organizace matematiky ve škole
- osobní zkušenosti s prací s ročníky 5 - 9
- zkušenosti kolegů s prací s ročníky 1 - 4
- zkušenosti s prací s věkově smíšenými skupinami dětí: 5+6, 4+5, 6-8, 6+7, 8+9
- praktické ukázky vybraných prostředí, které vás provedou matematikou prof. Hejného od 1. do 9. třídy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
3. 1. 2020
Seminář s podtitulem Školní zralost a zápisy do prvních tříd (lektorka Mgr. Lenka Bínová)
Obsah školení: Školní zralost- Kritéria školní zralosti-odklad školní docházky a druhé Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu- obsah, rozsah a forma zjišťující připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup do ZŠ. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička