Plánované akce / Planowana wydarzenia:

Pro rok 2020 jsou v jednání akce s následujícím zaměřením:

 • sportovní turnaje
 • setkání dobrovolných hasičů
 • setkání aktivních seniorů
 • přehlídka pěveckých sborů
 • setkání klientů sociálních služeb a Charity
 • a další

Pro možnost spolupráce a zapojení do projektu kontaktujte manažerky projektu Mgr. Kateřinu Černou (tel. +420 604 460 490, e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz) nebo Mgr. Lenku Rotterovou (tel. +420 728 696 278, e-mail: rotterova@mas-sternbersko.cz) na české straně a paní Ewelinu Wojciechowskou   (tel.: +48 77 438 17 23, e-mail: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl) jako koordinátorku za polskou stranu.

 

W odniesieniu do 2020 r. Negocjowane są następujące działania:

 •      turnieje sportowe
 •      ochotnicze spotkanie strażaków
 •      spotkanie aktywnych seniorów
 •      pokaz chóru
 •      spotkanie klientów usług społecznych i Caritas
 •      i więcej

W sprawie możliwości współpracy i zaangażowania w projekt skontaktuj się z kierownikiem projektu Mgr. Kateřina Černá (tel. +420 604 460 490, e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz) lub Mgr. Lenka Rotterová (tel. +420 728 696 278, e-mail: rotterova@mas-sternbersko.cz) po stronie czeskiej i pani Ewelina Wojciechowska (tel.: +48 77 438 17 23, e-mail: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl) jako koordynator strony polskiej.

 

 • 15. 3. 2020 -  Orientační běh Šternberkem "Jarní KIOSK" / Bieg na orientację przez miasto Šternberk

 

 • 17. 3. 2020 - Setkání klientů sociálních služeb / Spotkanie klientów usług społecznych

V rámci setkání bude uskutečněn společný tvořivý workshop členů šternberské sociální rehabilitace Rozkvět a klientů prudnického Środowiskoweho Domu Samopomocy. Setkání proběhne v prostorách šternberské Charity.

Odbędą się wspólne warsztaty twórcze członków Sternberg Rehabilitacji Społecznej Bloom i klientów Domu Pomocy Prudnika Środowiskowa. Spotkanie odbędzie się w Sternberg Caritas.

 

 • 19. 4. 2020 - Společný fotbalový turnaj juniorů v Prudniku / Wspólny turniej piłki nożnej juniorów w Prudniku

 

 • 30. 3. - 3. 4. 2020 - Setkání aktivních senior ve Šternberku / Spotkanie aktywnego seniora w Šternberk

Dojde k opětovnému setkání členů klubů aktivních seniorů a prohlubování vzájemných vztahů navázaných v loňském roce. Termín konání bude upřesněn. Aktivity se uskuteční ve Šternberku.

Członkowie aktywnych klubów seniorów spotkają się ponownie, a wzajemne relacje nawiązane w ubiegłym roku zostaną pogłębione. Data wydarzenia zostanie podana. Działania odbędą się w Šternberk.