Aktivity v roce 2019:

  • 26. 2. 2019 - Úvodní setkání ve Šternberku / Spotkanie organizacyjne w Šternberku

Cílem úvodního setkání se zástupci obcí a zájmových spolků na české straně je představení projektu, základní informace o území polského partnera, seznámení s předběžně plánovaným harmonogramem a možnostmi zapojení do výměnných akcí.

 

  • 26. 3. 2019 - Úvodní setkání v Prudniku / Spotkanie organizacyjne w Prudniku

 

Cílem úvodního setkání se zástupci obcí a zájmových spolků na polské straně je představení projektu, základní informace o území českých partnerů, seznámení s předběžně plánovaným harmonogramem a možnostmi zapojení do výměnných akcí.

 

  • 11. 4. 2019 - Kulatý stůl pro představitele samospráv

pozvánka zde

 

  • 25. 5. 2019 - Meziobecní olympiáda v Dolanech

Turnaj v různých sportovních disciplínách pro všechny generace.

Pozvánka zde, více informací o soutěžích a časovém harmonogramu je k dispozici zde.

 

  •  6. a 7. 6. 2019 - Dvoudenní workshop, vzdělávací poznávací exkurze v Prudniku pro zástupce samospráv

Účelem workshopu (exkurze) pro zástupce samospráv je představení příkladů dobré praxe, příkladů realizovaných projektů a aktivit zúčastněných partnerů. V rámci akce se uskuteční také návštěva 22. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavy lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí.

Pozvánka pro zástupce obecních samospráv zde.

  • 7. 6. 2019 - Setkání klubů aktivních seniorů

Cílem je prezentace činnosti klubu aktivních seniorů z obou území, navázání spolupráce a možností předávání informací o možnostech trávení volného času, diskuse o roli obcí při řešení otázky trávení volného času seniorů. V rámci akce se uskuteční také návštěva 22. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavy lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí.

Pozvánka zde.

  • 7. 6. 2019 - Setkání včelařů

Cílem je prezentace činnosti polských včelařů, navázání spolupráce a vzájemné předávání informací a zkušeností. V rámci akce se uskuteční také návštěva 22. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavy lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí.

Pozvánka zde.