Plánované akce:

 • 4. 10. 2019 - Hanácká včela

Včelařská výstava, která je každoroční součástí podzimní Flory Olomouc. Setkání nabídne včelařům vzájemnou diskusi, předávání nových zkušeností a odborné přednášky.

 

 • 4. 10. 2019 - Workshop o sociálních službách

Setkání, jehož cílem je seznámení polských partnerů s poskytovateli sociálních služeb na Šternbersku.

 

 • 19. 10. 2019 - Praktický workshop hospodyněk - příprava lokální gastronomie

V rámci tohoto setkání navštívíme s polskými partnery Venkovské trhy na šternberském náměstí. Po obědě budeme pokračovat do Bohuňovic, kde si lektorka paní Mackovíková připraví kurz pečení koláčků. Součástí workshopu bude také prezentace činnosti Trubiček od Sv. Kopečka. V neposlední řadě bude pro hospodyňky připravena tvořivá činnost.

 

Již proběhlá setkání:

 • 26. 2. 2019 - Úvodní setkání ve Šternberku / Spotkanie organizacyjne w Šternberku

Cílem úvodního setkání se zástupci obcí a zájmových spolků na české straně bylo představení projektu, základní informace o území polského partnera, seznámení s předběžně plánovaným harmonogramem a možnostmi zapojení do výměnných akcí.

 

 • 26. 3. 2019 - Úvodní setkání v Prudniku / Spotkanie organizacyjne w Prudniku

Cílem úvodního setkání se zástupci obcí a zájmových spolků na polské straně bylo představení projektu, základní informace o území českých partnerů, seznámení s předběžně plánovaným harmonogramem a možnostmi zapojení do výměnných akcí.

 

 • 11. 4. 2019 - Kulatý stůl pro představitele samospráv

Ve čtvrtek 11. dubna se v Kulturním domě ve Šternberku sešli představitelé obecních samospráv z území Mikroregionu Šternbersko a MAS Šternbersko, aby společně s protějšky z polského Powiatu Prudnického diskutovali nad tématem investic v obou územích. Z českých zástupců představili své projekty Rudolf Pečinka (předseda Mikroregionu Šternbersko a starosta obce Dolany) a Jiří Petřek (bývalý předseda Mikroregionu Šternbersko a dlouholetý starosta obce Bohuňovice). Byla prezentována tato témata: možnosti revitalizace brownfieldu bývalé likérky v centru Dolan a vznik golfového areálu Véska, aktivizace podnikatelských aktivit v prostorách výrobního podniku Moravskoslezských dřevařských závodů v Bohuňovicích, ale také využití zdevastovaného objektu v centru obce, dnešního aquaparku Centrum zdraví. Polští kolegové představili podnikatelskou zónu v Prudniku, ale také možnosti nového využití brownfieldu bývalé textilní továrny Frotex. Setkání se zúčastnili také zástupci Okresní hospodářské komory či Krajského úřadu Olomouckého kraje, kteří prezentovali své aktivity směřující k podpoře a vzájemné spolupráci podnikatelských subjektů a obcí. Celý seminář se nesl v duchu přátelské diskuze a předávání nových nápadů v oblasti rozvoje podnikání a obcí v obou územích.

Veškeré prezentace z proběhlého diskusního semináře jsou ke stažení ZDE.

 

 • 25. 5. 2019 - Meziobecní olympiáda v Dolanech

V atletických disciplínách i týmových sportech se v sobotu 25. května soutěžilo v Dolanech na Olomoucku. Na letošní Meziobecní olympiádě se utkali jednotlivci i družstva z obcí Dolany, Tovéř, Bělkovice-Lašťany a Samotišky. Pátého ročníku se zúčastnili také zástupci polského Powiatu Prudnického. Zasoutěžit o medaile si přijeli sportovci všech věkových kategorií, od dětí předškolního věku až po kategorii dospělých nad čtyřicet let. Na zahájení akce nechybělo slavnostní zapálení olympijského ohně. Následovaly disciplíny jako sprint na 60 m, 200 m, vytrvalostní běh na 2 km či skoky do dálky i do výšky. Součástí olympiády byla i soutěž o putovní pohár v nohejbale a plážovém volejbale. Dohromady se sešlo 215 soutěžících, a to včetně pětadvaceti zahraničních hostů. Polští účastníci si odvezli celkem 13 medailí. Celkovým vítězem se poprvé stala obec Dolany, která tak získala putovní pohár. Druhá se umístila Tovéř, třetí Bělkovice-Lašťany a za nimi Samotišky. Celá akce se navíc nesla v charitativním duchu. Vybrané peníze byly věnovány handicapovanému plavci Lukáši Čermákovi, jehož snem je účast na paralympiádě. Navíc jsme si ani nemohli přát lepší počasí.

Videoreportáž z olympiády můžete shlédnout zde.

 

 •  6. a 7. 6. 2019 - Dvoudenní workshop, vzdělávací poznávací exkurze v Prudniku pro zástupce samospráv

Ve dnech 6–7.června se celkem 26 zástupců samospráv z obcí Mikroregionu Šternbersko zúčastnilo dvoudenního poznávacího zájezdu do česko-polského pohraničí. První den bylo na programu navštívení sekretariátu české části Euroregionu Praděd, kde se starostové a pracovníci obecních úřadů seznámili s činnostmi Euroregionu Praděd a s možnostmi čerpání dotačních prostředků z fondu mikroprojektů v česko-polském pohraničí. Následovalo setkání se starostou Zlatých Hor a zároveň předsedou české části Euroregionu Praděd panem Ing. Milanem Rácem, který před účastníky exkurze pohovořil o rozvoji Zlatých Hor, o podpoře cestovního ruchu a výhodách zapojení se do přeshraničních projektů. Dále byla na programu komentovaná prohlídka bývalé zlatorudné štoly, která byla nedávno otevřena veřejnosti. Po obědě následoval přesun do polského města Prudnik, kde došlo k setkání se zástupci okresu Prudnik, představení jejich činností a následná komentovaná prohlídka historické části města. Během společné večeře měli čeští účastníci možnost navazovat kontakty s polskými partnery, což je jeden z hlavních cílů projektu. Druhý den bylo na programu navštívení polského sekretariátu Euroregionu Praděd. Následně se program prolnul s aktivitou MAS Šternbersko, která zahrnovala besedu s Tadeuszem Piątkowskim, ředitelem Centra sociální péče v Prudniku, na téma úloha obcí při řešení problému seniorů.  V rámci akce se uskutečnila také návštěva 22. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavy lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí.

Videosestřih z dvoudenního workshopu je ke shlédnutí ZDE.

Fotogalerii z workshopu najdete ZDE.

 • 7. 6. 2019 - Setkání klubů aktivních seniorů

Cílem setkání byla prezentace činnosti klubu aktivních seniorů z obou území, navázání spolupráce a možností předávání informací o možnostech trávení volného času, diskuse o roli obcí při řešení otázky trávení volného času seniorů. Beseda začala prezentací pana Tadeusze Piątkowskiho, ředitele Centra sociální péče v Prudniku, na téma úloha obcí při řešení problému seniorů. Dále paní Agnieszka Stanisz představila npřed nedávnem vzniklý prudnický Klub Senior Plus. Zbytek pátečního dopoledne se nesl v duchu setkání českých a polských klubů aktivních seniorů. Představitelé polského klubu seniorů své české protějšky seznámili s jejich trávením volného času a aktivitami svého nedávno založeného denního klubu. Na závěr všichni společně navštívili 22. Wystawu Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavu lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí.

 

 • 7. 6. 2019 - Setkání včelařů

V rámci výjezdu členů klubů aktivních seniorů za jejich polskými protějšky se k seniorům přidala skupinka včelařů ze Šternberska. Ta využila příležitosti setkat se s polskými včelaři, kteří se prezentovali na dvaadvacátém ročníku Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavy lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí. Na ní polští včelaři vystavovali a prodávali nejen své produkty, ale také vybavení. Vzájemně tak měli možnost vyměnit si cenné zkušenosti a nové informace.

 

 • 26. 7. 2019 - Praktický workshop hospodyněk - příprava lokální gastronomie

V pátek 26. července se delegace účastníků z území MAS Šternbersko vypravila nasbírat další nové zkušenosti a nápady k polským partnerům. Cílem tentokrát byla vesnice Łąka Prudnicka, kde byla delegace přivítána zástupkyněmi sdružení Koło gospodyń wiejskich. Po úvodním seznámení a představení aktivit místních hospodyň se obě delegace pustili do výroby tradiční dožínkové obilné koruny. V další části programu se účastníci z řad MAS Šternbersko učili vařit jejich typický sląski obiad - rolada, kluski, modra kapusta, tzn. masovou roládu (obdobu našich španělských ptáčků), noky a k tomu červené zelí. Účastníci také měli možnost vyzkoušet si zdejší lidové kroje.

Po obědě se uskutečnila prohlídka nedalekého Prudniku a návštěva Seniorklubu, ve kterém se uživatelé z řad seniorů zabývají celou řadou zajímavých aktivit, např. také tkaním gobelínu s motivem města Prudniku. Na závěr se účastníci vydali navštívit kostel sv. Michaela Archanděla.