Pozvánka na 3. jednání Řídícího výboru (29. 5. 2019)

 

 

Pozvánka na setkání pracovních skupin (29. 5. 2019)