Připravované aktivity:

5. 11. 2018
Podpora zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ochrany osobních údajů (Školitel: odborník na kybernetickou bezpečnost a jednatel společnosti 4Stars, s.r.o. - Dalibor Lukaštík)
Školení je určeno především pro řídicí pedagogické pracovníky.Bude řešena problematika ochrany osobních údajů v souvislosti s implementací Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) ve školském prostředí. Cílem je zaměřit školení co nejvíce prakticky, proto bude věnován velký prostor k řešení konkrétních nejasností a problémů spojených s ochranou osobních údajů žáků i pedagogů. Více ZDE.
říjen 2018
Preventivní programy pro žáky – prevence v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů (lektoři z projektu E-bezpečí z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
V rámci akce se žáci dozvědí, co je kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích nebo v čem spočívá nebezpečí sdílení informací na Facebooku. Více ZDE.
říjen - listopad 2018
Workshop Tvořivý den na koni na podporu kulturní a sociální gramotnosti v oblasti předškolního vzdělávání
Program se zaměřuje na posílení kompetencí u dětí v mateřských školách, jejich začleňování do kolektivu. Každá možná neúčast dítěte na předškolní výchově může vést k pozdější diferenciaci dětí a žáků. Kontakt s koněm má nezanedbatelný vliv na dětskou psychiku. Děti se učí se zvířetem spolupracovat, ale také se učí zodpovědnosti a péči o něj. Kontakt s koněm pomáhá nejen dětem s tělesným postižením, ale také s poruchami chování nebo s neurotickými obtížemi. Více ZDE.
říjen - prosinec 2018
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (lektoři Sdružení D)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE.
 

 

Aktivity, které již proběhly:

září - říjen 2018
Workshop v rámci návštěvy Informačního centra ve Šternberku
Sérii workshopů pořádá na přelomu září a října ve spolupráci s Informačním centrem MAS Šternbersko o.p.s. Cílem workshopů je podpořit aktivity prohlubující spolupráci státních a samosprávných orgánů se školami pří aktivitách spojených s občanským vzděláváním, včetně podpory zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků motivovat žáky ke spolupráci s místní samosprávou. Pro žáky je připraven zábavný program se soutěžemi a odměnami. Více ZDE.
26. 9. 2018
Setkání ředitelů/zástupců institucí MAP II.
Obsahem setkání bude:
-        bližší seznámení s projektem MAP II. a s jeho aktivitami,
-        přínosem pro zapojené školy,
-        představení úkolů na rok 2018,
představení možností čerpání finančních prostředků na implementační aktivity, aj.
Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
24. 9. 2018
Setkání pracovních skupin MAP II. 
Obsahem setkání bude:
-        bližší seznámení s projektem MAP II. a s jeho aktivitami,
-        představení dlouhodobých úkolů a úkolů na rok 2018,
-        seznámení se se členy ostatních pracovních skupin,
-        představení významu pracovních skupin pro projekt MAP II., aj.
Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
24. 9. 2018
Setkání ředitelů/zástupců institucí MAP II.
Obsahem setkání bude:
-        bližší seznámení s projektem MAP II. a s jeho aktivitami,
-        přínosem pro zapojené školy,
-        představení úkolů na rok 2018,
představení možností čerpání finančních prostředků na implementační aktivity, aj.
Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
21. 9. 2018
Workshop Příběh pana Tydýta - kurz pro pedgogy (lektoři Sdružení D)
Obsahem setkání je seznámení se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
10. - 11. 9. 2018
Dny evropského dědictví 2018 pro školy
Program pro školy na Státním hradě Šternberk - ukázky historických řemesel na nádvoří hradu v podání studentů SŠ Tovačov a SŠ Jeseník, komentovaná prohlédka výstavy KROSIENKY s praktickými ukázkami a možností si vyzkoušet techniku krosienkování. Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
17. 5. 2018
Seminář MAP II.  (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)
Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.  Bližší infomace ZDE. Fotky ZDE.
19. 4. 2018
Seminář MAP II.  (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)
Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.  Bližší infomace ZDE. Fotky ZDE.
12. 4. 2018
Seminář MAP II.  (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)
Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.  Bližší infomace ZDE. Fotky ZDE.