Jméno a příjmení Funkce

Ing. Veronika Machowská, MBA

Hlavní manažer projektu

Ing. Veronika Machowská, MBA

Koordinátor aktivit implementace

Mgr. Marta Přidalová

Administrátor projektu (MAP)

Mgr. Marta Přidalová

Administrátor projektu (Implementace)

Dagmar Ťulpová

Ing. Jiří Ťulpa

Finanční manažer

Petra Janišová

Ing. Petra Andrýsková

Věcný manažer MAP

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Odborný garant MAP

Mgr. Jana Kameníčková

PhDr. Veronika Pirliomov

Mgr. Zora Kulíšková

Odborný konzultant

bude obsazeno

Evaluátor

Mgr. Sylva Nerudová

Bc. Drahomíra Soldánová

Mgr. Lenka Hlaváčková

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Mgr. Ondřej Gardlo

Vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Ivona Urbišová

Mgr. Jiří Slepica

Mgr. Alena Kubánková

Lucie Šimíková

Mgr. Zuzana Parmová

Ing. Jitka Zajacová

Zuzana Študentová

Ing. Ivana Vančurová

Ing. Petra Andrýsková

PhDr. Jitka Opichalová

Mgr. Žaneta Fryčáková

Mgr. Radka Stloukalová

Michal Oborný

Mgr. Josef Červený

Mgr. Petr Pirliomov

Lenka Šimková

Mgr. Jaromír Sedlák

Ing. Naděžda Studecká

Petra Janišová

Bc. David Mišo, DiS.

Člen pracovní skupiny

ředitelé a pověřené osoby škol

Zástupce vzdělávací instituce

bude obsazeno

Facilitátor

Mgr. Ondřej Gardlo

Ing. Aleš Calábek, MBA

Zpracovatel MAP