3. výzva MAS Šternbersko - IROP - Infrastruktura základních škol

Upozorňujeme žadatele, že dne 12.3.2018 byla provedena modifikace výzvy!

Modifikace se týkala změny data uzavření výzvy.

- Text výzvy Výzva MAS Šternbersko - IROP - Infrastruktura základních škol - modifikace

- Příloha Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

- Příloha Kritéria věcného hodnocení

- Příloha Interní postupy MAS při realizaci programového rámce IROP

- Příloha Osnova studie proveditelnosti

- Prezentace pro žadatele

- Seznam přijatých žádost - IROP - Infrastruktura základních škol

- Zápis z jednání výběrové komise 28.5.2018

- Prezenční listina z výběrové komise 28.5.2018

Výsledek hodnocení žádostí k základnímu vzdělávání

- Zápis z jednání programového výboru

 

4. výzva MAS Šternbersko - IROP - Bezpečnost dopravy

​- Text výzvy Výzva MAS Šternbersko - IROP - Bezpečnost dopravy

- Příloha Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

- Příloha Kritéria věcného hodnocení

​- Příloha Interní postupy MAS při realizaci programového rámce IROP

- Příloha Osnova studie proveditelnosti

​- Prezentace pro žadatele

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility 

- Seznam přijatých žádostí - IROP - Bezpečnost dopravy

- Zápis z jednání výběrové komise 28.5.2018

- Prezenční listina z výběrové komise 28.5.2018

Výsledek hodnocení žádostí k bezpečnosti v dopravě

- Zápis z jednání programového výboru

 

2. výzva MAS Šternbersko - IROP - Infrastruktura předškolního vzdělávání

- Text výzvy Výzva MAS Šternbersko - IROP - Infrastruktura předškolního vzdělávání

- Příloha Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

- Příloha Kritéria věcného hodnocení

- Příloha Postup pro podání žádosti opodporu v MS2014+

- Příloha Osnova studie proveditelnosti

- Příloha Interní postupy

- Prezentace pro žadatele - Infrastruktura předškolního vzdělávání

- Seznam přijatých žádostí - IROP - Infrastruktura předškolního vzdělávání

​- Prezenční listina z výběrové komise 13. 3. 2018

​- Zápis z jednání výběrové komise 13. 3. 2018

 

1. výzva MAS Šternbersko - IROP - Obnova památek kulturního dědictví

- Text výzvy Výzva MAS Šternbersko - IROP - Obnova památek kulturního dědictví

- Příloha Kritéria formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti

- Příloha Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+

- Příloha Osnova studie proveditelnosti

- Příloha Interní postupy 

- Prezentace pro žadatele - Obnova památek kulturního dědictví

- Seznam přijatých žádostí - IROP - Obnova památek kulturního dědictví

​- Zápis z jednání Pogramového výboru - výběr projektů